• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg

FEDA
FEDA telt meer dan 200 leden en is hiermee de belangrijkste branchevereniging op het gebied van Aandrijf-en Automatiseringstechniek in Nederland. FEDA heeft de afgelopen jaren een aantal belangrijke metamorfoses ondergaan die zijn aanvang kende in 2004. De komende jaren heeft FEDA haar focus gericht op thema's die verbonden zijn met:
• kennis
• netwerken
• promotie
FEDA kent in haar nieuwe structuur een 4-tal commissies met als focus faciliteren van de leden. De 9 secties vormen het technologisch fundament van de vereniging die de komende periode verdere strategische ontwikkeling gaat doormaken.

METAALUNIE
Het individueel adviseren van leden is – naast de collectieve belangenbehartiging – één van de kerntaken van de Koninklijke Metaalunie. Het aantal contacten met de adviseurs van de afdeling Ledenadvies en de ledenadviseurs in de buitendienst laat jaarlijks een stijgende lijn zien. De Metaalunie biedt haar leden  concrete ondersteuning bij de bedrijfsvoering door te voorzien in de behoefte aan deskundig, eerstelijns advies en praktische, juridische informatie.

Specials


Video