• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg

Disclaimer

Disclaimer - Privacystatement

Niets van onze websites mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van A4 Hydrauliek. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. De inhoud van onze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks wijst A4 Hydrauliek alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website(s) of de inhoud daarvan of bijbehorende applicaties, database, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld. De informatie die op onze website(s) wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd, ditzelfde geldt voor de toegang tot (andere) onderdelen van of via deze sites of toepassingen van/via deze sites. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.

Specials


Video